توضیحات

نصب انواع برچسب شیشه دودی بر روی اتومبیل و یا شیشه های منزل و محل کار

درصدهای مختلف

اجناس متفاوت

ضد خش

یو وی

امریکایی

المانی

تایوانیا

قیمت ۳۹۰ هزار تومان