توضیحات

سنسور دنده عقب سراتو،در رنگ های سفید نقره ای مشکی،

نصب تخصصی

امکان نصب در محل مشتری با دریافت ایاب ذهاب توافقی