۱۵۰,۰۰۰ تومان

در انبار

توضیحات

انجام شیشه دودی مغازه ،ادارات منازل ، آرایشگاه ها شرکت ها و…

جلوگیری از تابش نور مستقیم خورشید به محل های نیازمند نور کم

یو وی درصدهای مختلف